ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันเล่านิทาน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวนิชานันท์ อภิวัฒน์ปุญญบาล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 2562,15:08  อ่าน 242 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ภาษาไทย"
ชื่ออาจารย์ : นางรวงทอง กวางวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2555,14:24  อ่าน 1042 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : "หนึ่งแสนครูดี" ประจำปี ๒๕๕๔
ชื่ออาจารย์ : นางรวงทอง กวางวิเศษ
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 28 ส.ค. 2555,14:16  อ่าน 970 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูสอนดี ประจำปี 2555
ชื่ออาจารย์ : นางวงเดือน เกิดสว่าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ส.ค. 2555,15:32  อ่าน 1024 ครั้ง
รายละเอียด..