ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : กืจกรรมอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลชมเชย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงสุกัญญา รอดกสิกรรม
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:41   อ่าน 563 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม อ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลอ่านเอาเรื่อง ระดับชั้น ม.1-3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงภาวิณี เย็นศิริ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:35   อ่าน 983 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม แต่งกลอนสุภาพ 4 บท ระดับชั้น ม.1-3 รางวัลเหรียญเงิน
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงวันนิสา ปราสาทแก้ว และเด็กหญิงสุพัตรี คงวันดี
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:33   อ่าน 869 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรม เขียนเร่ียงความคัดลายมือ ระดับชั้น ป.4-6 รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงจิราภรณ์ จันพุฒ
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:30   อ่าน 607 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมเขียนเร่ืองจากภาพระดับชั้น ป.1-3 รางวัลเหรียญทองแดง
ชื่อนักเรียน : เด็กชายวิโรจน์ โพธิ์ศรีและเด็กหญิงเบญจวรรณ บำเรอสงค์
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:25   อ่าน 705 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการอ่านจับใจความ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รางวัลเกียรติชมเชย
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงอัญชลี อิ่มสำราญและเด็กหญิงช่อรัตน์ดา จันทร์ธูป
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:21   อ่าน 559 ครั้ง
ชื่อผลงาน : กิจกรรมคัดลายมือชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 รางวัลเกียรติบัตรชมเชย
ชื่อนักเรียน : เด็กชายชลธาร แท้เที่ยง
โพสเมื่อ : 24 มิ.ย. 2556,20:00   อ่าน 853 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ประชุมผู้ปกครอง
ชื่อนักเรียน :
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2556,10:55   อ่าน 569 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายดอกรักษ์ เหมือนอิน
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2555,14:12   อ่าน 732 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รองชนะเลิศอันดับ ๒ วอลเลย์บอลชายหาด
ชื่อนักเรียน : เด็กชายศิริมงคล ทัศนา
โพสเมื่อ : 05 ก.ย. 2555,14:10   อ่าน 624 ครั้ง