ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันเฉลิมรพะชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี (อ่าน 325) 04 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผู้สอบคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงฃเรียน (อ่าน 529) 30 พ.ย. 61
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (อ่าน 671) 21 พ.ย. 61
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 68 (อ่าน 549) 12 ก.ย. 61
ขอเรียนเชิญร่วมงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ นายปลำ คำบรรลือ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ แล (อ่าน 731) 03 ก.ย. 61
วันแม่แห่งชาติ (อ่าน 626) 06 ส.ค. 61
โรงเรียนที่เข้าพักสถานที่ขงโรงเรียน (อ่าน 801) 12 ธ.ค. 60
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือครั้งที่ 67 (อ่าน 844) 25 ส.ค. 60
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (อ่าน 810) 28 มิ.ย. 60
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพท่าไม้แดง รณรงค์จำจัดลูกน้ำยุงลาย (อ่าน 904) 09 มิ.ย. 60
แข่งขันกิจกรรมวันรักษ์ภาษาไทย (อ่าน 850) 09 มิ.ย. 60