ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
เม่ือวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น โดยมีกิจกรรม เทิดพระเกี่ยรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ พระบรมราชินีนาถ ลูก-แม่ร่วม ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง  มอบทุนการศึกษาวันแม่ ,ลูกแสดงความกตัญญูกตเวทีกราบแม่ และขอขมาแม่ กอดแม่ แข่งขันเรียงความวันแม่ คัดเลือกแม่ดีเด่น และกิจกรรมอาเซียน
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,09:58   อ่าน 228 ครั้ง