ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
เพลงมาร์ชโรงเรียน
วันนี้ เรือตรี สานิตย์  ดำรงค์นาวิน ได้นำแผ่นเพลงมาร์ชโรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ มามอบให้กับโรงเรียน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด วันที่ 28 กันยายน 2560  ในโอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์ทั้งในสากล โปรดดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสพแต่ความสุขความเจริญ สุขภาพแข็งแรง รำรวยเงินทอง ไม่เจ็บไม่ป่วย ตลอดกาล
โพสเมื่อ : 13 ก.ย. 2560,15:11   อ่าน 63 ครั้ง