ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศและอำลาอาัย ม.3 ปีการศึกษา 2559
วันนี้(20 มีนาคม 2560)โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ร้อยเตรีสานิตย์  ดำรงค์นาวิน มาร่วมจัดกิจกรรมสะลายพฤติกรรม เล่นเกม และให้ความรู้ในการอยู่ในสังคม ฯลฯ และเวลา 10.00 น. เร่ิ่มกิจกรรมอลาอาลัย ปัจฉิมนิเทศ โดยมี  นักเรียนได้เขียน แสดงความรู้สึกต่อโรงเรียน ต่อครู และเพ่ือน น้องๆ คำมั่นสัญญา  ครูอนุศักดิ์ จารุฑีฆัมพร แสดงความรุ้สึก ชี้แนวทางอนาคต  รองปลำ คำบรรลือ  ให้เห็นความสำคัญของตนเอง อนาคต และรีบแก้ ร  ผู้อำนวยการวิชาญกรณ์ พันธ์ุจันทร์ดี กล่าวให้ดอวาสและอำนวยอวยพร  จากนั้น เร่ิมพิธีมันข้อมือ อำนวยพรจากคณะครูทุกคน รับประทานอาหารร่วมกัน
โพสเมื่อ : 20 มี.ค. 2560,13:47   อ่าน 368 ครั้ง